2013_Fisk

Fisketur i lynge grusgrav
SAM 1998 SAM 1954 SAM 1955 SAM 1956
SAM 1957 SAM 1958 SAM 1959 SAM 1960
SAM 1961 SAM 1962 SAM 1963 SAM 1964
SAM 1965 SAM 1966 SAM 1967 SAM 1968
SAM 1969 SAM 1970 SAM 1971 SAM 1972
SAM 1973 SAM 1974 SAM 1975 SAM 1976
SAM 1977 SAM 1978 SAM 1979 SAM 1980
SAM 1981 SAM 1982 SAM 1983 SAM 1984
SAM 1985 SAM 1986 SAM 1987 SAM 1988
SAM 1989 SAM 1992 SAM 1994 SAM 1995